Prijava na konkurs

  Prijava na konkurs

  Ime*

  Prezime*

  Godina rođenja

  Mesto rođenja

  Obrazovanje

  Adresa stanovanja

  Email adresa*

  Broj telefona*

  Portretna fotografija umetnika

  Fotografija* (max. 10MB)

  Biografija umetnika

  (U word dokumentu napisati kratku biografiju od najviše 12 redova standardno
  kucanog)

  Biografija umetnika*

  (Ubaciti word dokument iz svog računara, max. 10MB)

  Podaci o radovima

  Rad broj 1*

  Naziv rada*

  Godina nastanka*

  Tehnika*

  Neto cena u dinarima*

  Visina (cm)*

  Širina (cm)*

  Fotografija* (max. 10MB)

  (Naziv fotografije treba da sadrži podatke o radu po ovom primeru: Petar
  Petrovic_Metafizicki predeo_2021_ulje na platnu_120x90cm)

  Rad broj 2 (opciono)

  Naziv rada

  Godina nastanka

  Tehnika

  Neto cena u dinarima

  Visina (cm)

  Širina (cm)

  Fotografija (max. 10MB)

  (Naziv fotografije treba da sadrži podatke o radu po ovom primeru: Petar
  Petrovic_Metafizicki predeo_2021_ulje na platnu_120x90cm)

  Rad broj 3 (opciono)

  Naziv rada

  Godina nastanka

  Tehnika

  Neto cena u dinarima

  Visina (cm)

  Širina (cm)

  Fotografija (max. 10MB)

  (Naziv fotografije treba da sadrži podatke o radu po ovom primeru: Petar
  Petrovic_Metafizicki predeo_2021_ulje na platnu_120x90cm)

  Saglasnost sa Pravilnikom:

  Ovim potvrđujem da sam pročitao/la Pravilnik Drugog
  bijenala fantastike i da sam saglasan/na sa svim njegovim tačkama.*

  Slažem se

  (Polje za označavanje bez kojeg nije moguće poslati prijavu)

  Posle uspešne prijave, biće Vam poslat e-mail potvrde. Ako ga nema u Vašem Inbox-u, molimo Vas da proverite Spam/Junk folder.

  OBAVEŠTENjE I SAGLASNOST ZA PRIKUPLjANjE I OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

  Saglasan/na sam sa prikupljanjem i obradom mojih podataka o ličnosti u cilju organizovanja Bijenala fantastike, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, član 15. („Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) Izjavljujem da sam saglasan/saglasna da moje lične podatke AMSS-CMV obrađuje u skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Izjavljujem da sam svoje podatke dao/dala dobrovoljno. Izjavljujem da sam obavešten/obaveštena i saglasan/saglasna da će mojim podacima rukovoditi zaposleni u Fondaciji Mihajlović – Feniks, kao i da će se podaci čuvati u Fondaciji Mihajlović – Feniks, u periodu predviđenom posebnim zakonima RS i opštim aktima Fondacije Mihajlović – Feniks koji se odnose na moj zahtev. Saglasan/saglasna sam da Fondacija Mihajlović – Feniks gorenavedene podatke prikuplja, skladišti u svojoj bazi i da ih koristi isključivo u cilju ostvarivanja svrhe za koje su podaci prikupljeni. Izjavljujem da sam saglasan/saglasna da se moji podaci čuvaju, obrađuju i koriste za sledeće svrhe: komunikacija sa mnom, obrada mog zahteva, vođenje evidencije. Fondacija Mihajlović – Feniks garantuje fizičkim licima čije podatke obrađuje sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. (kvadratić za označavanje bez kojeg nije moguće poslati prijavu) Otkup radova U slučaju da dobijem otkupnu novčanu nagradu, pristajem da prenesem vlasništvo nad svojim radom na lice koje dodeljuje nagradu (Fondacija Mihajlović – Feniks, za Gran-pri ili kolekcionar, u slučaju dobijanja posebne otkupne nagrade).* (kvadratić za označavanje bez kojeg nije moguće poslati prijavu) Pošaljite prijavu (Dugme na koje se klikne za slanje popunjene prijave. Ako sva polja označena zvezdicama nisu popunjena i kvadratić saglasnosti označen, izlazi upozorenje: „Niste popunili sva obavezna polja.“ Ukoliko je prijava popunjena, posle klika izlazi rečenica koja se zadržava na ekranu: „Uspešno ste se prijavili na konkurs za II Bijenale fantastike.“) Trebalo bi da pošiljaocu stigne i automatski imejl sa potvrdom da je prijava stigla. (Kontakt za sva pitanja i nedoumice: office.bijenale@gmail.com)