JU SUGUVARA Preobraženje lika između ideologije i morfologije