VASILIJE DOLOVAČKI Slikar magnovenja i eteričnih susreta s podsvešću